WHATSUP滑板网

Adidas最新欧洲帅片「Oh Là Là Paname」发布!

作者: adidas Skateboarding 发表于: 2018-10-09 评论: 0 查看: 0



Adidas最新帅片「Oh Là Là Paname」席卷欧洲,Magnus Bordewick十足的力量,Heitor Da Silva的编排,Lucas Puig超棒的风格以及Gustav Tønnesen巫师般的控板技术相互融合,「Oh Là Là Paname」用动作呈现了欧洲最具代表性滑板城市最帅的一面!


来源: adidas Skateboarding
上一篇 下一篇